Ηράκλειο: 18oC
Δείτε το τελευταίο Δελτίο ειδήσεων
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για επτά υψηλόβαθμες θέσεις σε φορείς υπουργείου

16.05.2024, 8:48

Πρόκειται για συνολικά επτά 7 υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας

Eγκρίθηκε και αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΟ9Ξ465ΧΘΞ-ΡΧΒ) για την κάλυψη των θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης σε φορείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για συνολικά επτά (7) υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας που αφορούν στα όργανα διοίκησης στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.), στην «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) και στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α΄183).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 10 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Επτά υψηλόβαθμες θέσεις

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην επιλογή συνολικά επτά (7) οργάνων διοίκησης:

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Μία (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου
Β) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΔΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.)

Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Μία (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου
Γ) «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)

Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Μία (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου
Δ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.)

Μία (1) θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για πέντε (5) κωδικούς θέσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Πηγή: cnn.gr

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός: Στα 5,2 δισ. ευρώ οι εισπράξεις στην Κρήτη το 2023