Ηράκλειο: 22oC
Επόμενο Δελτίο ειδήσεων σε
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
Επόμενο Δελτίο ειδήσεων σε

Δήμος Μαλεβιζίου: Ανακοίνωση Οικονομικής Υπηρεσίας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

15.05.2024, 19:23

Δυνατότητα ρύθμισης έως 24 δόσεις

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου καλεί τους πολίτες, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο, να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην τακτοποίηση τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση το νόμο 4646/2019, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης έως 24 δόσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η Οικονομική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι υποχρεούται να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η Οικονομική Υπηρεσία αναφέρει:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 4270/14 ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του φορέα και μεριμνά μεταξύ των άλλων και για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας « … για την είσπραξη εσόδων των Δήμων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Τα ταμειακά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4978/2022, η χρήση των αναγκαστικών μέτρων, …. εναπόκειται στην κρίση του προϊσταμένου της ταμειακής υπηρεσίας, ο οποίος μπορεί να τα λαμβάνει, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του, για έναν ή περισσότερους οφειλέτες.

Μετά τα παραπάνω γνωστοποιούμε ότι, η Οικονομική Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τα αναγκαστικά μέτρα εφαρμόζονται για την είσπραξη κάθε είδους βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (όπως άρδευσης τέλη καθαριότητας, τέλη παρεπιδημούντων, πρόστιμα κ.ο.κ. κτλ )

Συνιστάται η κατά το συντομότερο δυνατόν τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (εξόφληση ή ρύθμιση).

Παρέχεται η δυνατότητα διευκόλυνσης με τμηματική καταβολής οφειλών έως 24 δόσεις, σύμφωνα με την Πάγια Ρύθμιση του Ν.4646/2019, στην ένταξη της οποίας απαιτείται σχετική αίτηση.

Οι δημότες Μαλεβιζίου μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου καθημερινά από τις 8:00π.μ. έως στις 1:30μμ., στο τηλέφωνο 2813400616 και στο email. tamiaki@malevizi.gr.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ) για 24ωρη άμεση, οικονομική πληροφόρηση σχετικά με τις ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, τους κωδικούς ηλεκτρονικής πληρωμής RF, την ηλεκτρονική ειδοποίηση έκδοσης ειδοποιητηρίων Άρδευσης και λοιπών οφειλών, την πληρωμή των οφειλών σας.

Η εγγραφή γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στην διαδρομή:

( https://www.malevizi.gov.gr) /e-Υπηρεσίες / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΣΔΟΠΣ / Σύνδεση με taxisnet, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης σας στο TAXISnet & του email σας.»

Διαβάστε επίσης:

Κρουσώνας: Μαστογραφίες σε περισσότερες από 40 γυναίκες από την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης 

Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ και σύσκεψη σε Καλέσα και Τσαλικάκι 

Δράση για την ψυχική υγεία από το Κέντρο Κοινότητας Μαλεβιζίου στο Λύκειο Γαζίου