Ηράκλειο: 32oC
Επόμενο Δελτίο ειδήσεων σε
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
Επόμενο Δελτίο ειδήσεων σε

Λήξη υποβολής αιτήσεων για την Δικαστική Αστυνομία

19.10.2023, 11:12

Ολοκληρώνονται οι αιτήσεις των υποψηφίων

Μέχρι σήμερα (19/10), το μεσημέρι στις 14:00, θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη 1ΔΑ/2023 του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την πρόσληψη των 500 πρώτων ένστολων αστυνομικών στο νέο Σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Ανακοίνωση για τις προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία εξέδωσε το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1ΔΑ/2023:

«Σε συνέχεια της από 10/10/2023 Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ διευκρινίζεται ότι, για γενικές πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ), που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του Αστυνομικού Τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4963/2022 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5049/2023 και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται αποκλειστικά στα κάτωθι email του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

oikon-helpdesk@justice.gov.gr
prom-helpdesk@justice.gov.gr»

Βάση της προκήρυξης για το ένστολο προσωπικό, θα καλυφθούν αρχικά 500 θέσεις ως εξής:

30 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, 70 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας, 400 θέσεις για τον Κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας

Υπενθυμίζεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και απόφοιτοι Λυκείων και ΙΕΚ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

https://ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2023/10/%CE%A8%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%A9-2%CE%A7%CE%9B.pdf