Ηράκλειο: 19oC
Δείτε το τελευταίο Δελτίο ειδήσεων
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Κρήτης

27.10.2023, 14:27

Η εξέλιξη του προγράμματος στην Κρήτη εξετάστηκε σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε η Ειρήνη Χουδετσανάκη

Σύμφωνα με την Περιφέρεια το πρόγραμμα δακοκτονίας και η πρόοδός του στην Κρήτη αποτέλεσε αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα την Πέμπτη 26/10/2023, υπό την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη παρουσία του Γενικού Διευθυντή Πρωτογενή Τομέα, Κώστα Υψηλάντη, των Διευθυντών των Δ.Α.Α. και Δ.Α.Α.Κ., των υπευθύνων δακοκτονίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και εκπροσώπων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής σε Θέματα Φυτοπροστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε ότι:

  • Το πρόγραμμα δακοκτονίας ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες με τη διενέργεια του τελευταίου δολωματικού ψεκασμού. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η πορεία του προγράμματος χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη, δεδομένης της μικρής αναμενόμενης παραγωγής και των παρατεταμένων ευνοϊκών συνθηκών του τελευταίου διαστήματος για την ανάπτυξη του εντόμου.
  • Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (ποσοστό καρποφορίας, πρωιμότητα περιοχής, στάδιο ωριμότητας ελαιόκαρπου, αρδευόμενη ή μη καλλιέργεια, επικρατούσες καιρικές συνθήκες κλπ), προτείνεται η έναρξη της συγκομιδής, συμψηφίζοντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και τα προσδοκώμενα οφέλη. Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη της συγκομιδής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό όριο που απαιτείται να τηρηθεί από τον τελευταίο ψεκασμό, που διενεργήθηκε είτε από την Υπηρεσία είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα. Η τήρηση του εν λόγω χρονικού ορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα ενημερώσει με νέο Δελτίο Τύπου τους παραγωγούς για τις ημερομηνίες έναρξης συγκομιδής ελαιόκαρπου, βάσει του τελευταίου ψεκασμού που διενεργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας.
  • Σε ελαιώνες όπου η συγκομιδή θα γίνει πιο όψιμα, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιόκαρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ψεκασμού, στον περιορισμό του ψεκαστικού νέφους καθώς και στην τήρηση των αποστάσεων ψεκασμού, δεδομένου ότι οι ψεκαζόμενοι ελαιώνες τους μπορεί να γειτνιάζουν με άλλους ελαιώνες που ενδεχομένως να συγκομιστούν πιο άμεσα.
  • Σημειώνεται εκ νέου ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.

Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Ε.2056/20-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΔ8846ΜΠ3Ζ-Χ9Φ) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2023-2024 ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται (λαμβάνοντας ως τιμή αναφοράς το 1,524€/λίτρο) και προσδιορίζεται στα 0,03€ ανά κιλό ελαιολάδου δηλαδή 30€ ανά τόνο. Αντίστοιχα, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Επισημαίνεται ότι οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα στις Τοπικές Κοινότητες που εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας κατά τη φετινή περίοδο δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα ελαιόδεντρα. Επίσης, εισφορά δακοκτονίας δεν θα πληρώσουν και οι ελαιοκαλλιεργητές που κατά το έτος 2023 τήρησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας.