Ηράκλειο: 16oC
Επόμενο Δελτίο ειδήσεων ζωντανά τώρα
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα EM CITY TRAINING στο Ηράκλειο

25.10.2023, 17:09

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η παροχή βελτιωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων

Ο οργανισμός CCI στο πλαίσιο του έργου EM-CITY υλοποίησε  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EM CITY TRAINING. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 16 έως το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, όπου 25 νέοι 18 έως 30 ετών συμμετείχαν ενεργά.  Η εκπαίδευση περιλάμβανε  θεματικές ενότητες σχετικές με το έργο, την Πολιτική Προστασία, τον Εθελοντισμό και τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία.

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η παροχή βελτιωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου οι νέοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν μελλοντικά μ’ επάρκεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι στόχοι του έργου EM-CITY είναι:
 – Προώθηση των διαδραστικών διαδικασιών μεταξύ των τοπικών αρχών, των φορέων πολιτικής προστασίας, των νέων, των βασικών εκπροσώπων της κοινότητας και άλλων προσώπων που μπορούν να είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ·
Προώθηση του ρόλου των νέων ως «διαδραστικών γεφυρών» μεταξύ των φορέων πολιτικής προστασίας, των τοπικών αρχών, των κοινοτήτων που δεν ανήκουν στην κοινότητα CALD και CALD, των ομάδων πολιτών και άλλων βασικών παραγόντων στην τοπική περιοχή ·
Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, των αξιών της πολιτικής προστασίας, των δεξιοτήτων διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τους νέους στις τοπικές κοινότητες ·
Προώθηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης (με τη συμμετοχή τόσο της κοινότητας CALD όσο και ατόμων που δεν ανήκουν στην κοινότητα CALD), των φορέων πολιτικής προστασίας, των τοπικών αρχών) και της τοπικής κοινότητας.

Επόμενος σταθμός του έργου για το Ηράκλειο, είναι η διοργάνωση συνεδρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2024 με τίτλο «Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης, την Πολιτική Προστασία και τις Κοινότητες CALD».

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: ccihellas.gr & emcityeu.net