Ηράκλειο: 13oC
Δείτε το τελευταίο Δελτίο ειδήσεων
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Δήμος Ηρακλείου: Σύμπραξη φορέων με στόχο την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων

24.10.2023, 11:55

Σύμβαση για εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας

Η προμήθεια είναι το 1ο Υποέργο για την υλοποίηση του συνεργατικού ερευνητικού έργου «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK» στo πλαίσιο της Δράσης Διαχείριση υδάτων» (“Water Management” – GR-Environment), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014 – 2021.

Το έργο, που θα υλοποιηθεί με συνεργασία της ΔΕΥΑΗ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, περιλαμβάνει δράσεις προς την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων με ανίχνευση διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΗ, στην Παλιά – εντός τειχών Πόλη Ηρακλείου και μείωση του μη ανταποδοτικού νερού, μέσω της εγκατάστασης ευφυούς και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύων ύδρευσης σε συνδυασμό με τηλεμετρικούς αισθητήρες και περίπου 5.700 «έξυπνα» υδρόμετρα.

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ συνάντηση μεταξύ αρμοδίων των εμπλεκομένων συνεργατών και συζητήθηκαν θέματα για τη βέλτιστη υλοποίηση της πράξης.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνεργασίας, οι αρμοδιότητες καταμερίζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ως ακολούθως :

Α. Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ)

Ø Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και τηλεμετρίας

Ø Διαχείριση και εκθέσεις προόδου

 

Β. Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

Ø Υλοποίηση ψηφιακής απεικόνισης τοπολογίας και τεχνικών χαρακτηριστικών δικτύου ύδρευσης

Ø Υλοποίηση ψηφιακού διδύμου δικτύου ύδρευσης

Ø Υλοποίηση συστήματος ευφυούς διαχείρισης, εντοπισμού διαρροών και επιτήρησης δικτύου ύδρευσης

Ø Αποτίμηση ενεργειακών καταναλώσεων και προσδιορισμός ισοδύναμων πράσινων τεχνολογιών

Ø Αποτίμηση πραγματικής λειτουργίας ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης – Σύνταξη Έκθεσης Στρατηγικής Αειφορίας

 

Γ. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ)

Ø Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων

Ø Κατασκευή ιστοσελίδας και δημιουργία ενημερωτικού υλικού

Ø Δραστηριότητες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων

Το «Έργο» με ακρωνύμιο “SmartLIK” θα επεξεργάζεται δεδομένα του δικτύου ύδρευσης, καθώς αυτά θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο από εγκατεστημένο τηλεμετρικό δίκτυο ψηφιακών υδρομέτρων και θα υπολογίζει-απεικονίζει στο ψηφιακό δίδυμο (Digital Τwin) του πραγματικού δικτύου βασικές παραμέτρους του, όπως είναι οι πιέσεις, ροές αλλά και οι εκτιμώμενες διαρροές.

Πηγή φωτογραφίας: δήμος Ηρακλείου


Πηγή φωτογραφίας: δήμος Ηρακλείου